Sempozyumun ana teması: İslam tarihi boyunca Türk Dünyası olarak da bilinen Orta Asya coğrafyasında yetişen İslam âlimlerinin İslam bilim, sanat ve düşünce tarihine katkıları ve bunun günümüz Türk ve İslam dünyasına yansımaları olarak ifade edilebilir.  Bilindiği üzere İslam tarihinin ilk dönemlerinde Horasan ve Maveraünnehir olarak bilinen bu günkü Orta Asya coğrafyası ikinci halife Hz. Ömer döneminden itibaren İslamlaşma sürecine girmiş ve erken dönemlerden günümüze kadar dini, ilmi, siyasi, kültürel ve ekonomik açılardan İslam dünyasının önemli bir parçası haline gelmiştir. Söz konusu bu coğrafyada, tarih boyunca İslam bilim ve düşünce tarihine yön veren ve İslam medeniyetinin gelişimine büyük katkılar sağlayan sayısız bilim insanı yetişmiştir. Tıp, Astronomi, Matematik gibi fen bilimlerinin yanı sıra Tefsir, Hadis, Kelam, Felsefe, Fıkıh, Tasavvuf ve Ahlak gibi İslami ilimlerin her alanında söz sahibi bilim insanlarının yetişmesine zemin hazırlayan Orta Asya bölgesinin İslam Medeniyetine katkısı şüphesiz göz ardı edilemez.   devamı için tıklayınız

Önemli Tarihler

 

Kabul edilen bildiriler için tıklayınız

Tam metinlerin gönderilmesi için son tarih: 23 Ekim 2018

Sempozyum programı için tıklayınız.